FotoZOO - Lubomír Prause

Výběry fotografií z lokalit

čeština

latina

Facebook Twitter

Výběry fotografií z významnějších lokalit

poslední aktualizace: 6.4.2023
Níže na téhle stránce najdete základní místopisné rozdělení fotografií a druhů do jednotlivých lokalit. V nabídce v levém sloupečku stránek FotoZOO pak najdete ještě podrobnější členění vybraných lokalit a míst, z nichž fotografie v mojí FotoZOO pocházejí. Některá z míst jsou dále ještě dělena na roky, ve kterých jsem tu kterou lokalitu se svým fotoaparátem navštívil. Samozřejmě ale jenom tehdy, pokud jsem ji navštívil vícekrát. Různá místa či země také bývají sloučena v přímé souvislosti s mým cestováním. Jako výběr fotografií tedy najdete například společně Mexiko i Guatemalu, neboť jsem obě země navštívil během jedné svojí zaoceánské cesty. A protože jsme při oné cestě ještě neplánovaně odbočili nakrátko i do honduraského Copánu, naleznete ve výběru z Mexika a Guatemaly také několik fotografií odtamtud.
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3