FotoZOO - Lubomír Prause

Úvod k FotoZOO

čeština

latina

Facebook Twitter

Fotografická ZOO, aneb život z celého světa (včetně říše rostlin a hub)

poslední aktualizace: 1.5.2019
Rád vás vítám na stránkách mojí webové FotoZOO, kam jste se právě dostali. Najdete v ní zpracované a tvarově i jinak upravené fotografie mnoha druhů různých živočichů, které jsem někdy někde s některým svým fotoaparátem, starším či novějším, potkal. Je to tedy jakási moje fotografická zoologická zahrada se zvířaty z různých zemí světa a také z některých zoologických zahrad. A protože i v opravdových zoologických zahradách nejsou jenom zvířata, ale většina z nich mívá parkovou úpravu s různými rostlinami a stromy, přidal jsem i já k živočichům do mojí FotoZOO také fotografie z rostlinné říše. Rostliny jsou přece rovněž živé organismy. I ony patří neodmyslitelně k životu na naší krásné a jedinečné planetě. Jednou z částí téhle FotoZOO je tedy tak trochu i fotografická botanická zahrada, nebo chcete-li, můžeme to nazvat Fotoherbář. O nějakých základních, obecných či technických věcech a taky o důvodech, které mě dovedly k vytvoření těchto stránek, si můžete něco málo přečíst na stránce o FotoZOO, které naleznete na mých osobních stránkách.
ukázková fotografie
V mojí webové FotoZOO se samozřejmě objevují pouze takové druhy živočichů a rostlin, které jsem schopen určit z hlediska druhu. I proto bylo zpočátku mezi rostlinami zařazeno poměrně málo fotografií. Jednak mě totiž fotografované rostlinky musely něčím zaujmout, ale hlavně jsem je musel taky určit. A určit správně nějakou rostlinu je pro mne obvykle mnohem a mnohem obtížnější, než v případě živočichů. Ale protože se stále učím, tak i různých rostlinek, stromů a květinek ve FotoZOO časem přibylo docela dost. Přiznávám však, že s určením některých druhů, zejména z rostlinné říše, mi hodně pomohlo mnoho mých známých a kamarádů nebo také různí odborníci a specialisté, které jsem požádal o pomoc, převážně za pomoci Internetu. Každopádně ale většinu zde prezentovaných živočišných druhů jsem se snažil určit docela sám. Stalo se samozřejmě, že jsem se zmýlil, že mi někteří odborníci moje určení opravili. Ne všechno vždycky správně pochopím a pak... O čempak se dá dnes říci, že je stoprocentně jisté? Faktem ale je, že při určování druhů jsem se zase nemýlil moc často a pokud nejsem opravdu hodně přesvědčený o správném určení, raději do FotoZOO fotografii vůbec neumístím. Všem, kteří mi tedy s jakoukoli identifikací druhů živočichů či rostlin pomohli, chci na tomto místě velmi poděkovat. Protože jsem v oblasti biologie opravdu jen zvídavý a ryzí amatér, může se ve FotoZOO přes veškerou moji snahu pochopitelně najít i nějaká chybička, omyl, nebo překlep. Pokud na něco takového přijdete, dejte mi to prosím vědět prostřednictvím některého z kontaktů, které najdete na mých osobních stránkách. Za každou takovou pomoc vám už předem moc děkuju.
Jednotlivé druhy živočichů a rostlin v mojí FotoZOO nerozděluju přesně a důsledně podle jejich taxonomického zařazení, tedy podle tříd, čeledí či řádů. Pro svoje rozdělení používám rozličné taxonomické úrovně a jednotlivé druhy rozděluji do různých skupin tak, jak se mi to hodí z hlediska přehlednosti a počtu druhů v té které skupině. Někdy je tedy onou skupinou čeleď, jindy řád, podřád či cokoliv dalšího. Pro určitou skupinu druhů také výjimečně uvádím třeba starší název, nebo mohu do některých skupin zařadit i druhy, které do ní bývaly řazeny v dřívější době. Činím tak především proto, aby oněch skupin nebylo příliš mnoho a aby v nich často nezbyl třeba jenom jeden či dva druhy. Moje rozdělení druhů do skupin tedy rozhodně neberte nijak přesně a doslova. Přesné biologické zařazení je navíc velmi ošidná věc. Systémů rozdělení druhů bývá několik a musím si proto některý z nich vybrat. Vždycky volím takový, jehož skupiny se mi pro moje rozdělení hodí a může být, že jednou je to rozdělení takové a podruhé zase makové. V případě skupin je tak asi vždy rozhodující latinský název, který by měl být jednoznačný. Měl by, ale taky to tak vždycky nemusí být. Také se u mnoha druhů často stává, že se podle různých zdrojů zařazují různě. Ne všechno je zkrátka jednoznačné a také různí odborníci mívají na některé věci dosti odlišné názory. Mnohé se rovněž mění s časem, a to zvláště v poslední době, jak postupuje vědecké zkoumání příbuznosti druhů podle prováděných analýz DNA. Tudíž se leckdy o přesnosti či správnosti zařazení dá jen těžko uvažovat, bývá-li předmětem polemik i mezi samotnými biology a odborníky.
Pokud vás biologická taxonomie některého z fotografovaných druhů zajímá přesně, podívejte na jiné stránky, které se zabývají biologií a taxonomií z odborného pohledu. Například na stránky mezinárodní internetové encyklopedie rostlin, hub a živočichů Biolib.cz. Tam najdete taxonomické zařazení mnohem podrobnější a přesnější, i když ne třeba úplné, za to však často i s podrobným vysvětlením a případnou historií. A obvykle tam také najdete mnoho dalších informací a zajímavostí o jednotlivých druzích živočichů či rostlin, většinou i s odkazy na další internetové informační zdroje.
Pro každý určený druh se uvádím ve své FotoZOO kromě odborného latinského názvu také správný český název a také jméno druhu v angličtině, včetně případných alternativních jmen, tj. synonym. Pokud samozřejmě taková pojmenování existují a pokud jsem je dokázal dohledat. Věřte, že to není snadné ani jednoduché. Názvy druhů v dalších jazycích pak uvádím jen pro místa, kde jsem toho kterého živočicha či rostlinu vyfotografoval a pochopitelně jen tehdy, pokud je mi takový název znám. Je-li některý druh známý pod místním či lidovým názvem, je takové alternativní jméno uvedeno v závorkách. Co se týče použitých jazyků, kromě latiny má každý svou vlaječku. Pokud vlaječku neznáte či nepoznáte, podržte nad ní na chvilku myší ukazovátko. Zobrazí se vám pak textově, v jakém jazyce použité jméno druhu je. ukázková fotografie Taky musím poznamenat, že je-li to možné určit nebo nějak rozpoznat, rozlišuji v mojí FotoZOO také případné poddruhy, variety či formy. U nich neuvádím v biologii jinak obvyklou zkratku "subsp.", "var." a podobně. Latinský název každopádně, a někdy i český, se v takovém případě jednoduše skládají ze tří položek: rod, druh a podruh. Křížené druhy odděluji od původních názvů čárkou, stejně jako názvy plemen nebo kultivarů, které jsou navíc v jednoduchých 'apostrofech'. Dvojitými uvozovkami pak označuji u jednotlivých jazyků latinské názvy nebo jejich části, které nemají (nebo mi není znám) odpovídající jazykový ekvivalent.
Žádné podrobnější informace k jednotlivým druhům v mojí FotoZOO nehledejte. Na různých internetových zdrojích je jich k nalezení obvykle dost a dost. Mně na zpracovávání popisů či podrobnějších informací o jednotlivých vyfotografovaných druzích čas opravdu nezbývá. Chápejte prosím, že tohle nemají být odborné ani vzdělávací stránky, ale vytvořil jsem je především jako fotografický web s mými vlastními fotografiemi. Jsou moje, jsou originální a až na několik výjimek se jinde nevyskytují. Pro mne pak mají ještě jeden důležitý smysl či význam. Tyhle fotografie mi totiž dokumentují, s jakými druhy a formami života jsem se někdy někde setkal. Pokud vás tedy o jednotlivých druzích zajímají nějaké podrobnosti nebo opravdu přesné biologické zařazení, hledejte tyto informace na jiných internetových stránkách a jiných serverech. Děkuji za pochopení.
ukázková fotografie
Do zmíněné encyklopedie Biolib.cz přispívám občas některými svými fotografiemi i já. Proto můžete v mojí FotoZOO vidět určité fotografie podobné či stejné, jaké mohou být uloženy i v oné encyklopedii. Další se ale z různých důvodů objevují jenom tady, jiné naopak můžete najít jenom tam. Těch je ale myslím jen velice málo. Některé ze zde umístěných fotografií živočichů či rostlin jsou zpracovány a sestříhány z fotografií, které pocházejí z mých osobních fotogalerií, jiné jsou pak vytaženy z mého domácího fotoarchivu a už nikde jinde na webu je nenajdete. Tak. Takhle nějak to zkrátka je.
No a teď, po tomhle úvodu, který považuju za nezbytný, už přeju všem návštěvníkům mojí webové FotoZOO co možná nejpříjemnější setkání s obvyklými a někdy snad i méně obvyklými druhy života zachycenými na mých fotografiích. Návštěvní hodiny mojí webové FotoZOO jsou "nonstop", otevřeno tedy máte v zoologické i botanické části nepřetržitě, ve dne i v noci. No a jelikož krmit a dráždit zvířata či trhat rostliny v téhle FotoZOO nemůžete, i kdybyste chtěli, není třeba už cokoliv dalšího dodávat. Snad jenom ještě trochu té statistiky. Právě v téhle chvíli můžete v mojí FotoZOO vidět 2042 různých druhů živočichů či rostlin, které jsou rozděleny do 261 druhových skupin. Podívat se můžete také na 44 různých lokalit či skupin lokalit, kde najdete druhy vyfotografované právě tam. Někdy jsou tyto lokality ještě rozděleny rokem, pokud jsem ono místo navštívil vícekrát. A ještě jedno číslo. Celkový počet fotografií umístěných do téhle FotoZOO dosahuje počtu 5602.

Ze všech strašných zvířat nejhroznější je člověk.
Navštivte další internetová místa, kde na něčem pracuju. Stačí kliknout na odkaz:
Osobní stránky
Osobní fotogalerie
Autorská galerie BioLib.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3